OK
جمعه 27 فروردین 1400
شرکت هواشيد طراح و سازنده دستگاه‌هاي غبارگير شامل بگ‌فيلتر‌هاي جت پالس و سيکلون
title-leftروتاری و اسکرو title-right
bg-corner bg-corner
title-leftروتاری و اسکرو title-right
bg-corner
 

اسکرو کانویور (Screw Conveyor) :

اسکرو کانویور بگ فیلتر ها تجهیزانی هستند به صورت مارپیچ، جهت انتقال و تخلیه غبار جذب شده توسط دستگاه غبارگیر.


روتاری ولو (Rotary Valve) :

روتاری ولو دستگاهی است که در ضمن تخلیه بگ فیلتر، بگ فیلتر را آب بند (seal) نیز مینماید.


bg-corner