OK
شنبه 28 فروردین 1400
شرکت هواشيد طراح و سازنده دستگاه‌هاي غبارگير شامل بگ‌فيلتر‌هاي جت پالس و سيکلون
title-leftضمائم بگ فیلتر title-right
bg-corner bg-corner
title-leftدرباره ضمائم بگ فیلتر title-right
bg-corner

کیج (Cage) :

سبد نگهدارنده کیسه فیلتر.

تایمر (Timer) :

دستگاه کنترل زمان و شدت پالس ولو ها جهت تمیز کاری فیلتر ها.

سولونیید ولو (Solenoid Valve) :

شیرهای هوای فشرده جهت ایجاد پالس و تمیزکاری فیلترها.
کیسه فیلتر
(Filter) :

کیسه هایی از جنس پولی استر نمدی شده جهت فیلتراسیون هوای آلوده و جدا کردن غبار از آن.

bg-corner